Jaroslav Kůta

České Budějovice

V priebehu svojej dnes už takmer tridsaťročnej praxe v psychoenergetike a liečiteľstve som sa stretol s mnohými spôsobmi liečby a samoliečby. Zmienim sa iba o liečebných účinkoch svetelnej terapie, pretože mi rukami prešlo množstvo bioptrónových a iných lámp, ich liečebná účinnosť bola opäť rôzna. Prístroj, ktorý je priaznivo cenovo dostupný, je pre širokú verejnosť veľmi vhodný, a to ako dobrá podporná terapie pre liečbu stanovenú lekárom, ktorého ale samozrejme nemôže nahradiť.

Všeobecne sa dá ale povedať, že svetelná terapia je pomerne slušne účinná a to hlavne preto, že je to terapia organizmus šetriaca, nepôsobí na organizmus deštruktívne a je preto vhodná taktiež pre deti a starších ľudí. Prototyp biolampy podobnej Biostimulu používam už 12 rokov, s pomerne značným úspechom, a to hlavne na liečbu alergií u detí, rôznych bolestivých stavov, ekzémov – hlavne svrbivých, všetkých atopických ekzémov, na podporu imunity, liečbu migrén, akútnych zápalových stavov, reumatických problémov svalových bolestí a pod.

Postupne som vypozoroval, že pokiaľ sa používa Biostimul s pulzným režimom a pozvoľným pohybom v smere otáčania hodinových ručičiek, dochádza o poznanie rýchlejšie k utlmeniu bolesti, svrbenia a skľudneniu. Pokiaľ sa Biostimulom otáča proti smeru hodinových ručičiek, teda doľava, môže sa bolesť krátkodobo vybudiť, ale dá sa toho úspešne využiť pre stimuláciu napr. ochrnutia, zmenšenia opuchov, zlepšenia pohybu a jeho koordinácii, čo sa dá využiť ako podporná liečba napr. roztrúšenej mozgomiešnej sklerózy a podobných stavov. Návod, ktorý je k prístroju dodávaný, je veľmi odborne fundovaný i pre laikov, pre ktorých je prístroj hlavne určený, a je dostatočne vyčerpávajúci.