Libuše Kreslová

Chomle

Môj manžel mal 2 roky problémy s medziprstovou plesňou, začal pravidelne svietiť biolampou a po 14 dňoch sa dostavil výsledok. Pleseň bola odstránená.

Naša rada

Pomerne často sa vyskytujúce problém, ktorého príčinu možno hľadať aj v dnešnom životnom štýle. Úspešnosť terapie však nemožno očakávať bez patričnej trpezlivosti a disciplíny. U plesňových ochorení či iných kožných ťažkostí, u ktorých hrozí riziko prenosu infekcie, je nutné dbať na to, aby aplikačná plocha Biostimulu nebola v kontakte s postihnutou oblasťou. Riaďte sa doporučenou vzdialenosťou 1-2 cm od povrchu a po aplikácii sa snažte, aby bolo miesto udržiavané v čistote a suchu. Zlepšenie stavu urýchlite pravidelnou aplikáciou BioFluidu pred i po použití Biostimulu, a to priamo na postihnuté miesto.