Štefan Pántik

Bratislava

Týždeň po operácii pruhu som si začal nasvecovať asi 12 cm dlhú jazvu. Som tenisový tréner, takže som predpokladal, že ten mesiac – dva sa nebudem môcť venovať svojej práci. Po pravidelnej aplikácii 2-3 krát denne 10 min., som na svoje vlastné prekvapenie a prekvapenie kolegov za 2 ½ týždňa nastúpil na dvorce a bez bolesti a problémov som hral tenis, fotbal.