Čo je biolampa?

Biolampa predaj

Biolampa je prístroj, ktorý sa používa pri fototerapii. Fototerapia, alebo liečba svetlom využíva elektromagnetické účinky na organizmus. Využíva sa viditeľná časť svetla i neviditeľná (ultrafialová a infračervená).

Bežné svetlo (zo slnka, zo žiarovky...) kmitá vo všetkých smeroch. Biolampa ich dokáže usmerniť tak, že všetky lúče smerujú len jedným smerom a to vytvára žiadaný efekt, svetlo, ktoré lieči. Volá sa to polarizované svetlo a dokáže preniknúť pod kožu 4,5 až 6 cm hlboko. Lieči samotné bunky a to nielen v mieste aplikácie, ale po celom tele. Ponúkame na predaj biolampy - u nás široký výber za priaznivé ceny.
 

Ako biolampa funguje

Technológia biolampy vychádza z vlastností LASERU (lineárne polarizované svetlo). Jeho vlastnosti umožňujú vznik potrebnej energetickej sily na malú plochu. Pri styku so živým tkanivom tak pôsobí na podporu zdravého vývoja bunkových štruktúr. Tento efekt biolampy sa nazýva BIOSTIMULÁCIA.
Laser nie je pre domáce použitie vhodný, môže byť nebezpečný, patrí len do rúk odborníkom. Biolampa využíva vlastnosti laseru, ale v nižšej, a teda bezpečnej miere. Dokázalo sa, že na priebeh biostimulácie má zásadný vplyv polarizácia, ktorá nepredstavuje žiadne riziko. Výsledkom výskumu je jednoduchší, lacnejší a rovnako účinný zdroj svetla – BIOPTRONOVÁ lampa - biolampa.
 

Svetelná terapia

Svetelná terapia má jedinečnú schopnosť prirodzene aktivovať samoliečebný potenciál ľudského organizmu. Včasná a správna aplikácia môže znížiť celkovú spotrebu liekov, zmierniť nežiadúce a vedľajšie účinky chemických preparátov, alebo nebezpečie návyku. Vďaka výnimočnému potenciálu svetelnej terapie sa znižuje záťaž organizmu a postupne sa posilňuje celý imunitný systém. Liečebné polarizované svetlo biolámp má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív (vďaka polarizácii), preto nepôsobí len ako zdroj  povrchového tepla. Svetelná energia pri prieniku do tkaniva vyvoláva fotochemické zmeny – veľmi významné.
 

Rozdelenie podľa účinku

Biolampa má tieto tri základné účinky:
  • analgetický – potlačenie bolesti
  • protizápalový – aktivácia prirodzených faktorov: rozšírenie ciev, urýchlenie látkovej výmeny, zosilnenie reakcie vlastného imunitného systému organizmu
  • biostimulačný – podporuje a urýchľuje obnovu a zdravý vývoj buniek a poškodených tkanív
Biostimulácia biolampou pôsobí na rôznych úrovniach organizmu:
  • subbunkové – spôsobuje stereochemické zmeny molekúl, urýchľuje syntézu kolagénu a bielkovín, výmenu kyslíka a antitoxický účinok
  • bunkové – zvyšuje potenciál elektrického pola buniek, mení potenciál bunkovej membrány, zlepšuje znovuoživenie tkanív atď.
  • tkanivá – mení hodnotu pH medzibunkovej tekutiny
  • organizmus – vedie k zlepšeniu a udržaniu zdravia a telesnej odolnosti

www.biolampa.info - predaj biolámp za priaznivé ceny!