Dipl. Ing. Röber

Zwickau

S energetickým diagnostickým systémom PROGNOS prekvapil Dipl. Ing. Röber z Zwickau návštevníkov veľtrhu. Keď si vyvolal hodnoty pre stav harmónie z meraní energie meridiánov jedného dobrovoľníka po 30 minútach ošetrovania s originálnou TDP-lampou, bol nesmierne nadšený. Podstatné zlepšenie hodnôt v energetickom systéme akupunktúrnych meridiánov po jednom sedení s TDP lampou. Všetky predošlé bloky sa použitím lampy odstránili.

Obrázok: prekvapene analyzuje p. Röber grafické zobrazenie, v ktorom je vyobrazené podstatné zlepšenie harmónie v energetických oblastiach návštevníka veľtrhu po ošetrení s originálnou TDP-lampou. Pán Röber ukazuje vyhodnotenie svojho merania: Akupunktúrna lampa mnohonásobne zlepšila už po krátkom použití harmóniu tela.